รถบ้านขายถูก เสริมแหนบบรรทุกหนักได้

รายละเอียด

สภาพพร้อมใช้ ราคาคุยได้

ข้อมูลผู้ลงประกาศขาย

สิริกร มูนเฑียร

56 ม.6 บ้านหนองปึ๊ง ต.รอบเวียง อ.เมือง

อ.เมือง จ.เชียงราย

Eightinch88@gmail.com

0815664848