รายการในจังหวัด เชียงราย 286 คัน จากทั้งหมด 8,840 คัน