รายการในจังหวัด เชียงราย 288 คัน จากทั้งหมด 8,947 คัน