รายการในจังหวัด เชียงราย 70 คัน จากทั้งหมด 8,848 คัน