รายการในจังหวัด เชียงราย 70 คัน จากทั้งหมด 8,840 คัน